Artykuły

Multimedialność jako nowa estetyka we współczesnej kulturze. Na przykładzie nowego polskiego dramatu

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 120-126
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.011.0232