Artykuły

Discursive Power: On Canon, Language, and Music as Dispositif

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 41 (2/2019), s. 5-22
Data publikacji online: 31 lipca 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.004.10811