Artykuły

Partimento – praktyka czy sztuka?

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 41 (2/2019), s. 23-42
Data publikacji online: 31 lipca 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.005.10812