Artykuły

Sortuj według

The Polish Police in the Light of the Statements of the Police Chief Commanders in 1990-2018

Securitologia, 2018, No 1, s. 132-151
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.011.10040

Policja Polska w świetle wypowiedzi komendantów głównych Policji w latach 1990-2018 

Securitologia, 2018, No 1, s. 0107-0126
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.011.10040