Artykuły

Posthuman micro-discourses: locality and post-media, post-bodies and post-technologies

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. VII–XI
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.007.10902