Artykuły

Posthuman Micro-discourses: Locality and Post-media, Post-bodies and Post-technologies

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. VII–XI
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.007.10902

Pejzaże kultury

Post-ludzki design twarzy – posthumanistyczne konteksty technologii obrazowania twarzy

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 1 (43),
Data publikacji online: 31 marca 2020