Artykuły

Literature, Art, Artificiality: Post-media Relations in Goldin+Senneby’s Headless

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 415–429
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.028.7798

Aporie sztuki Internetu. Cyberkulturowe utopie 20 lat później

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 46-54
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.005.0226

Konwersje transliteraturowe - od filmu mówionego do narracji bazodanowej

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 11–20
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.002.2851

Omówienia i rozbiory

Wokół „Comparative Textual Media” N. Katherine Hayles

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 88–97
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.008.2857