Artykuły

Employee’s obligation to submit to preventive tests for sobriety

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 389-401
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.019.10909