Kronika wydarzeń naukowych

Sortuj według

Chronicle of Scholarly Events in the Field of Legal History Held in the Slovak Republic in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 451-453
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.018.10939