Artykuły

Intelligent urban space as a factor in the development of smart cities

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 5–16
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.091.10873