Artykuły

Sortuj według

The basic mechanical properties of the fluidised bed combustion fly ash-based geopolymer

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9, s. 107–118
Data publikacji online: 27 września 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.100.10882