Artykuły

Urban sozology assumption in the planning of housing areas

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 10, s. 21–34
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.105.11029