Artykuły

Corruption and Social Capital Development

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 253–265
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.021.1421

Postkolonializm w Polsce – propozycja feministyczna

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 335-353
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.029.0992