Artykuły

Teoria queer a kino polskie

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 3 (13) , s. 256-272
Data publikacji online: 18 stycznia 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.023.0986