Dialogi i diagnozy

Sortuj według

Report from the National Scientific Conference “Święta Krowa czy stek? Weganizm i wegetarianizm w ujęciu społeczno-kulturowym” (“Holy Cow or steak? Veganism and vegetarianism in a social and cultural perspective).

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 147–149
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.008.11140