Anna Głowa

Artykuły

Późnoantyczne jedwabie z Achmin w zbiorach Muzeum UJ

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.007.11000