Jacek Małczyński

Artykuły

„To było miasteczko żydowskie”. Pamięć o Żydach w świetle wywiadów z mieszkańcami gminy Zakrzówek

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 1 (11) , s. 71-93
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.006.0646