Barbara Czarniawska

Artykuły

Jak produkuje się wiadomości w cyberfabrykach

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 193-214
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.013.11339