CV:

Stopień magistra: Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński Stopień doktora nauk humanistycznych: Instytut Kultury i Literatury Angielskiej i Amerykańskiej, Uniwersytet Śląski Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych: Instytut Kultury i Literatury Angielskiej i Amerykańskiej, Uniwersytet Śląski

Artykuły

GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI AS A READER OF CONRAD

Yearbook of Conrad Studies, 2007, Vol. III, s. 181-193
Data publikacji online: 19 września 2007

A SIGNPOST FOR TRAVELS WITH CONRAD

Yearbook of Conrad Studies, 2007, Vol. III, s. 213-215
Data publikacji online: 19 września 2007

Conrad’s Visit to Cracow under Polish Eyes

Yearbook of Conrad Studies, 2015, Vol. 10, s. 7–26
Data publikacji online: 4 maja 2016
DOI 10.4467/20843941YC.15.001.4907

LETTERS AND BOOKS IN CONRAD’S TYPHOON – OR ON WRITING AND (MIS-)READING

Yearbook of Conrad Studies, 2009, Vol. IV, s. 119-132
Data publikacji online: 2009

REVIEW OF THE SEA OF DISCOURSES IN CONRAD’S TEXTS MAREK PACUKIEWICZ, DYSKURS ANTROPOLOGICZNY W PISARSTWIE JOSEPHA CONRADA. KRAKÓW: UNIVERSITAS, 2008

Yearbook of Conrad Studies, 2009, Vol. IV, s. 167-169
Data publikacji online: 2009

Wit Tarnawski as a translator of Conrad

Yearbook of Conrad Studies, 2014, Vol. IX, s. 75–87
Data publikacji online: 5 maja 2015
DOI 10.4467/20843941YC.14.005.3077

Conrad in Polish Periodicals: The Mirror of the Sea in Wiadomości Literackie (1924)

Yearbook of Conrad Studies, 2013, Vol. VIII, s. 85–99
Data publikacji online: 7 marca 2014
DOI 10.4467/20843941YC.13.005.1517

Zróżnicowanie typów geokompleksów częściowych (morfotopów) w południowej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 57-64
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.005.0354

Pidgin English and Sailors´ Jargon in Polish translations of Joseph Conrad´s Typhoon

Yearbook of Conrad Studies, 2012, Vol. VII, s. 85-96
Data publikacji online: 14 stycznia 2013
DOI 10.4467/20843941YC.12.004.0693

Refractions, Adaptations, and Simplifications of Joseph Conrad’s Heart of Darkness in the Polish Culture in the Twenty-first Century

Yearbook of Conrad Studies, 2017, Vol. 12, s. 27–45
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/20843941YC.17.002.8659

In Memoriam Halina Najder (1926-2017)

Yearbook of Conrad Studies, 2017, Vol. 12, s. 183-185
Data publikacji online: 17 maja 2018

Reviews

Omówienia, recenzje, rozbiory

Review of Conrad’s Heart of Darkness. A Critical and Contextual Discussion by Cedric Watts

Yearbook of Conrad Studies, 2013, Vol. VIII, s. 143–147
Data publikacji online: 7 marca 2014
DOI 10.4467/20843941YC.13.010.1522

Review of W kręgu Conrada (Within Conrad’s Circle) by Stefan Zabierowski

Yearbook of Conrad Studies, 2012, Vol. VII, s. 167-169
Data publikacji online: 14 stycznia 2013
DOI 10.4467/20843941YC.12.009.0698