Zofia Kuryśko

Mgr inż. Zofia Kuryśko, doktorantka na kierunku nauki o polityce Akademii Ignatianum w Krakowie, zastępca dyrektora Wydziału Skarbu Miasta w Urzędzie Miasta Krakowa.

Informacje o autorze:

Mgr inż. Zofia Kuryśko, doktorantka na kierunku nauki o polityce Akademii Ignatianum w Krakowie, zastępca dyrektora Wydziału Skarbu Miasta w Urzędzie Miasta Krakowa.

Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie związanej z likwidacją prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami jedno- i wielomieszkaniowymi na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 20-39
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.002.11465