CV:

Dr hab. prof. nadzw. Rafał Czachor, Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Administracyjne prawo ustrojowe

Sortuj według

Ustrój miast stołecznych państw Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Mołdawia)

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 60-74
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.004.11467