CV:

Dr hab. Przemysław Ostojski, prof. WSZiB, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Sortuj według

Standardy postępowania administracyjnego według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 157-173
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.010.11473