CV:

Dr Łukasz Wojciechowski, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Sortuj według

Bezpieczeństwo informacji w polskim samorządzie terytorialnym na tle procesu ujednolicania systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 201-215
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.013.11476