CV:

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (2018), adiunkt w Katedrze Zarządzania Marketingowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się komunikacją marketingową, kreowaniem wizerunku, działalnością marketingową instytucji kultury (w tym w szczególności muzeów), zagadnieniami personal brandingu, employer brandingu oraz marketingu terytorialnego. Jest praktykiem public relations – posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach dziennikarza, specjalisty ds. PR oraz rzecznika prasowego. Jest doradcą w zakresie kreowania wizerunku, wprowadzania produktów i usług na rynek, marketingu internetowego (w tym w social media) oraz event marketingu. Jest również historykiem sztuki.

Artykuły

Sortuj według

Komunikacja marketingowa polskich muzeów w opinii ich publiczności – wnioski z badań empirycznych

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 471-488
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.028.11707