CV:

Zastępca dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie od września 2018 roku. Historyk sztuki, menedżer. W latach 2016–2018 była dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), a wcześniej kierownikiem Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Absolwentka UKSW, UJ, IS PAN. Członkini Rady Programowej Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Członkini ICOM Polska oraz SHS. Autorka wielu projektów, scenariuszy i artykułów z dziedziny popularyzacji wiedzy i edukacji o dziedzictwie narodowym. Moderatorka procesów design thinking.

Artykuły

Sortuj według

O modernizacji serwisu internetowego archiwów państwowych. Szukajwarchiwach.gov.pl, czyli jak otwierać się na nowe grupy odbiorców?

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 565-578
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.034.11713