CV:

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zastępca kierownika w Dziale Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury. Członkini Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Prowadziła zajęcia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu metodologii badań ilościowych. Współautorka raportów badawczych oraz kilku artykułów naukowych. Opublikowała między innymi: Czerwińsk nad Wisłą – historyczne rezerwuary (nie) pamięci – artykuł zamieszczony w materiałach z konferencji „Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalne – 150 lat po Powstaniu Styczniowym”.

Artykuły

Sortuj według

Kogo nie interesuje kultura (instytucjonalna)? Segmentacja uczestników kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 579-595
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.035.11714