Recenzje

Sortuj według

Omówienie monografii Jacka Przygodzkiego, Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ss. 393

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.035.11653