Artykuły

The Portrayal of Jews in Seventeenthand Eighteenth-Century Monastery Chronicles from the Polish-Lithuanian Commonwealth on the Basis of Selected Examples

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 1–23
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.019.7371

Wprowadzenie

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 195–197
Data publikacji online: 31 marca 2017

Obraz Żydów w siedemnasto- i osiemnastowiecznych kronikach klasztornych z terenów Rzeczypospolitej na wybranych przykładach

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 251–273
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.012.6223

Professor Jan Marian Małecki (1926-2017): In Memoriam

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 169-173
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.012.8181

Recenzje

Anna Michałowska-Mycielska, Sejm Żydów litewskich (1623–1764), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2014, ss. 325, nlb. 1.

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 335-340
Data publikacji online: 31 marca 2017