Z filozofii muzyki

Sortuj według

Elementy kulturowego obrazu świata jako warunek autonomizacji muzyki

Principia, 2019, Tom 66,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.005.11638