Michał Marchlewski

Artykuły

Muzyka we współczesnym widowisku piłkarskim

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 43 (4/2019), s. 103–130
Data publikacji online: 26 grudnia 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.016.11537