Anna Orzechowska

Artykuły

„Nigdy już tu nie powrócę…” – koncepcja „powrotu” Tadeusza Kantora do jego domu w Hucisku (gmina Gdów)

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 2, s. 113-122
Data publikacji online: 15 października 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.004.0618