Pejzaże kultury

Sortuj według

Praktyki oporu współczesnego teatru alternatywnego na przykładzie działań artystycznych i pozateatralnych Fundacji Barak Kultury.

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.019.11602