Artykuły

Pochodne instrumenty finansowe notowane na giełdach Chińskiej Republiki Ludowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 25-40
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.014.11859

Zastosowanie modelu struktury kapitału Mertona Howarda Millera w warunkach zmienności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2018–2019

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 7–23
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.001.11500