Artykuły

Sortuj według

Doctors in the People’s Republic of China – an overview of medical practitioner regulations

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 77-90
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.017.11862