Artykuły

Sortuj według

Krótka historia o kulcie Mao Zedonga – wybrane elementy kreowania politycznej legendy Wielkiego Sternika

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 91-109
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.018.11863