Phan Thi Lan Huong

Artykuły

Sortuj według

Reforming law on administrative procedures towards a rule-of-law state in Vietnam

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 152-163
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.022.11867