Paweł Lechowski

Artykuły

Tematyka cygańska w polskich zbiorach ikonograficznych (wiek XIX – I połowa XX wieku) – rekonesans

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 2, s. 171-183
Data publikacji online: 15 października 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.013.0627