Artykuły

Recepcja amerykańskiego jazzu w Japonii: zarys problematyki

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 44 (1/2020), s. 35–49
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.002.12017