Artykuły

Literaturoznawstwo polskie: kryzys versus biurokratyczna żywotność (prawo „rosnącej piramidy” Ciryla Northcote’a Parkinsona)

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 1 (23), s. 51–68
Data publikacji online: 15 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.005.3523

Konfederacja warszawska, ksiądz Piotr Skarga i mowa podszyta nienawiścią

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 1 (26), s. 51-80
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843844TE.13.004.1051

Artykuły polemiczne

O „kobietach, kanonie i badaniach literatury dawnej” polemiczny głos

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 3 (40), s. 271–286
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.16.010.6820

Recenzje i omówienia

Pięćset lat reformacji w Toruniu

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 457–468
Data publikacji online: 2017