Artykuły

Dyrektor odchodzi, zespół zostaje

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2,
Data publikacji online: 18 maja 2020