Artykuły

Historia przekładów literackich w języku angielskim (lata 1660–1790, III tom serii The Oxford History of Literary Translation in English)

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 280-285
Data publikacji online: 1 grudnia 2008

An English Paraphrase of Maciej Kazimierz Sarbiewski’s Ode Lyr. I 15 Published in the Period After the Relief of Vienna

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 1 (26), s. 35-50
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843844TE.13.002.1049

Artykuły i przyczynki

Maciej Kazimierz Sarbiewski and English Dissenting Poets of the Early 18th Century: A Study in Reception of Neo-Latin Poetry in Great Britain

Terminus, 2011, Tom XIII zeszyt 24, s. 71-85
Data publikacji online: 22 maja 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.004.0034