Artykuły

An Optimal Strategy of Resource Sharing in a Case of State-toggling Agents

Schedae Informaticae, 2015, Volume 24, s. 211-220
Data publikacji online: 11 kwietnia 2016
DOI 10.4467/20838476SI.16.018.4359

Emergence of cooperation as a restult of mutation and inheritance in PD/PG-like game

Czasopismo Techniczne, 2015, Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP (19) 2015, s. 71-84
Data publikacji online: 13 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.117.4154

The Dynamics of the Distribution of co-authors

Czasopismo Techniczne, 2015, Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP (19) 2015, s. 85-103
Data publikacji online: 13 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.116.4153

Pałac w Jabłonowie Pomorskim – historia i współczesność

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 51-65
Data publikacji online: 2009

An improvement in fuzzy entropy edge detection for X-ray imaging

Schedae Informaticae, Volume 20, s. 159-166
Data publikacji online: 23 stycznia 2012
DOI 10.4467/20838476SI.11.008.0294