Artykuły

Emblematyczność w polskich drukach różańcowych w pierwszej połowie XVII wieku

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 137-156
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.006.0469