Artykuły

Militaria w wybranych modlitewnikach XVIII wieku – wobec tradycji emblematycznej

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 69-84
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.003.0466

Military Themes in Selected Eighteenth-Century Prayer Books in Relation to the Emblem Tradition

Terminus, Special Issue 1 (2019), s. 107-138
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.028.11289