Agnieszka Maciąg

Artykuły i przyczynki

Sortuj według

Jaki pożytek płynie z czytania? Kwestia utilitas w średniowiecznych accessus ad auctores

Terminus, 2011, Tom XIII zeszyt 24, s. 31-40
Data publikacji online: 22 maja 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.002.0032