Rafał Wójcik

Recenzje i omówienia

Sortuj według

Uwagi na marginesie ksiażki Marka Prejsa Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej

Terminus, 2011, Tom XIII zeszyt 24, s. 127-142
Data publikacji online: 22 maja 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.007.0037