Andreas Schoneus

Edycje i przekłady

Sortuj według

Oda Ad Georgium Radivilum, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem, Episcopum Cracoviensem, Principem amplissimum, tłum. i oprac. Wojciech Ryczek

Terminus, 2011, Tom XIII zeszyt 24, s. 163-172
Data publikacji online: 21 maja 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.012.0042