Michał Sieczka

Artykuły

Zastosowanie spersonalizowanych systemów rekomendacyjnych jako potencjał dla badań socjologicznych – na przykładzie portalu filmowego

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 175-181
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.021.0425