Marcin Łukasz Makowski

Artykuły

Czy maszyny potrafią zrobić coś zupełnie nowego? Pytanie na temat ograniczeń kreatywności, albo powrót do zarzutu Lady Lovelace

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 109-117
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.013.0417