Paweł Banaś D.

Artykuły

Neuropoznawcze modele przestępczości i ich zastosowanie w psychologii sądowej na przykładzie diagnostyki dewiacyjnych preferencji seksualnych

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 83-91
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.010.0414

Choroba – obiektywna anomalia w systemie czy sztuczny konstrukt?

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 33-39
Data publikacji online: 15 grudnia 2011